Thường mình cũng không để ý cái này lắm, bạn chia sẻ làm mình hiểu ra nó cũng có tác dụng, nhưng thường Google hay index chậm có cách nào nhanh ngoài submit URL không các bạn