Ngon nher , đã dc 50G . để dành khi nào cần thì xài . :da-ta::da-ta: