Site này hấp dẫn đó bác trước giờ mình chỉ xài thằng xml-sitemap.com. Cám ơn bác chia sẻ nhá!!!:cai-gi: