Mình thấy đặt từ khóa H1 và backlink là quan trọng nhất !!!