mấy vị trí như bác chủ thớt chia sẻ thì em cũng biết rồi em cũng hay đặt ở những vị trí này