Từ lúc xác nhận xong phải mất cả tuần mới cập nhật hết dữ liệu về được