Công cụ này sử dụng tương đối dễ mà các bạn ,thực hành nhiều vào là sẽ quen thôi .