Cũng có vài tool làm điều này... Nhatvietpro, iseo....