Bác nói chuẩn quá. SEO nó chỉ là một công cụ để mình tiếp cận khách hàng thôi mà