từ chuyên môn trong SEO đọc tiếng Việt còn hông hiểu lên hiểu xuống nữa là, cái này tiếng Anh thì bó tay rồi, hii.