Cái này khó sửa lắm bạn nên nhờ một người bên lập trình sửa cho. Bạn sửa xong cho này nó báo lỗi chỗ khác . Bạn cũng không cần thiết phải sửa , từ khóa nó lên hay không còn phụ thuộc vào nội dung và...