ngon quá mình đã được 50G lữu trữ kiểu này up dữ liệu tẹt ga