Backlink chất lượng thì phải có lượt view thì mới tốt được.