Seo hình ảnh thấy nhiều người kêu khó lên và khó lên cái ảnh mà mình muốn seo ( kiểu lên nhầm danh mục )
Còn cái nữa sử dụng hình ảnh tốt chúng ta nên biết PTS