Seo youtube có đơn giản mà bác, nếu bac có tiền thì bỏ tiền ra mua lượt view là được mà nhưng hơi tốn kém với lại seo youtube phải biết định hướng cấu trúc nữa mới được. theo mình bác nên lên mạng...