Bạn xử lý hình ảnh cho chất lượng tốt nhất nhưng cũng phải nhẹ kb nhất, đặt thẻ alt, title mình nghĩ là ok