bác ko đọc nội quy à, trên 30 bài mới được up bài và đk ko cần kích hoạt mail đâu mà check làm gì.