Mình khá sợ kiểu mua này, mua này k phải mua 1 phát là xong đâu, mua 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng kiểu thuê backlink ấy. Cái này phù hợp với những dự án ngắn hạn. Chứ dài hạn mà họ rút backlink 1 cái...