Để trả lời cụ thể câu hỏi của bạn, bạn ib cho mình tên miền mình sẽ chỉ cho bạn những bất cập trong việc setup website, đặc biệt là file robots.txt đó ạ