chơi theo admin quả xem. 2379đ cho franks...thua là bắt đền admin :cuoi-lon: