Tiếc quá, chỉ vui thôi, Cược hết cho em Hy Lạp nào...........