bác cho e hỏi, cái tìm nạp như Google thật ra là để làm gì vậy bác :(. E thấy hoài mà ko bít nó để làm gì