Để em đăng ký chiến thử xem tốc độ indext ra sao, cảm ơn bác thớt đã share nha