ở đâu cũng có scam cũng có lừa đảo, chán quá, Thạch sanh ko có mà Lý thông thì nhìu