Cách thức lừa đảo là sao admin? Nói ra để mọi người biết cách né tránh đi.