có 1 mem trong QBW bị giả danh admin bán text link lừa mất của 1 mem 2tr, đang thu thập chứng cứ