Về tối ưu hình ảnh thì mình biết rồi. mình đang quan tâm đến vân đề đi backlink cho hình ảnh làm sao cho hiệu quả