hết sức cẩn thận, vì vẫn còn nhiều kẻ như thế này trên qBw các ace để ý chút nhá.