Gần nhà mình có chị kinh doanh online quần áo trẻ em bằng mxh, chị đâu có rành về seo đâu, up hình lên forum cũng nhờ mình vậy mà hàng vẫn bán đều đều.mxh bây giờ giúp mọi người ăn nên làm ra.