Mình thấy seo hình ảnh này nó dựa rất nhiều vào thực lực của website, nếu web mạnh thì hình ảnh còn dễ lên, chứ web bình thường seo hình ảnh khó lắm, kiểu như ăn may ý, thấy rất ít người dám nhận dự...