Các hình ảnh từ blogger mà Google cung cấp thường lên top rất nhanh và bền vững.
Mọi người có thể sử dụng link đó để sử dụng cho website của mình.
Vừa đỡ tốn dung lượng host mà lại lên top nhanh