Lừa đảo xuất hiện khắp nơi, mọi người phải đề cao cảnh giác.
Khi nào có kết quả cụ thể về cách thức thực hiện thì đăng lên để mọi người cảnh giác nhé Admin