Các cách chữa bệnh rất hay. mình cũng chuyên tìm hiểu về các bài thuốc tương tự như vậy. Các thực phẩm sung quanh đều là 1 vị thuốc hay. Các bạn có thể nghiên cứu thêm khi ăn chúng lúc bị đau. sẽ có...