nhưng mẹo dân gian rất có ích chứ không phải là thừa đâu, cảm ơn bạn nhiều