Đúng là phải cả 2 thì mới chuẩn được. Tốt cho Google mà giao diện thấy gớm thì ko tốt cho người dùng và ngược lại. Do đó phải cân đối được 2 yếu tố này thì mới ok nhất.