Hiện này mình đang có một số web bất động sản cho anh em cần dilink và trao đổi link.
Yêu cầu bài viết trên 1000 từ, sẽ cho anh em 1 link dofollow. Bài viết đầy đủ thẻ H2, H3.
Anh em nào cần thì...