mạng xã hội khác cũng ổn mà mạng xã hội Pintersest không hiệu quả lắm.