Khỉ đầu chó dữ dội vậy sao, mình tường nó chỉ có tính hung hăng như ngoại hình thôi chứ