Chắc nhưng giờ youtube và face là mạnh nhất thôi nhỉ các bạn nhỉ