Với loại khách hàng thiếu kiên nhân và không thích seo thì còn ok, dùng lời lẽ khuyên giải, trình bày được chứ mấy cái khách hàng tự nhận là chuyên gia seo thì em bó tay. Mấy lần gặp mấy ông này thì...