Đối với một chuyên gia tư vấn SEO, có lẽ bạn sẽ thường xuyên giao tiếp, gặp gỡ và làm việc với nhiều loại khách hàng. Không phải lúc nào họ cũng hiểu và có thái đội tích cực đối với quy trình cũng...