Có vẻ như đây là một chiến thuật cũ. Việc bố chí từ khóa ofline như bác chia sẻ đây giờ không còn hiệu quả nữa rồi. nếu có ý tưởng mới cho hệ thống bài viết hiện tại thì bác chỉ cần thu hút người đọc...