chà cái nyà hay quá,cần cho những anh em mới bước vào seo như mình

Bàn ghế tre , giường tre ,bàn ghế gỗ