Bạn cho mình hỏi, phần giá thầu nên đặt thế nào???
Quảng cáo qua email nó sẽ tự động hiện đối với những đối tượng nó cho là có liên quan, mình ko đặt được từ khóa, hay mục tiêu của mình???