rất hay, đã test thử và đang đợi hiệu quả thế nào. Thanks bro đã chia sẻ, làm lâu rồi giờ mới biết đến cái này