xài adword lâu rồi mà giờ mới biết cái này,tks bạn đã chia sẻ:lo-roi: