thế seo ảnh không liên quan đến titile của ảnh và kích thước của ảnh phải không ạ?