Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ Search Engine Land, thì Google vừa có một cập nhật mới trong việc hiển thị quảng cáo của mình trên bảng kết quả tìm kiếm. Và theo như những thay đổi...