giờ chỗ nào cũng thấy quảng cáo @@ chắc năm tới google adw sẽ lên ngôi quá