GG map giờ được nhiều doanh nghiệp đầu tư mạnh vì đây là một kênh seo khá hiệu quả, khi thông tin sản phẩm của doanh nghiệp được hiển thị trên bản đồ.